Výroba brnění

Název Ingredience Vstup » Výstup Popis
Helmy 5 Kuží nebo Zlatých cihel nebo Železných cihel nebo Diamantunebo Ohne*  

      Grid layout Arrow (small).png Leather Cap
Leather Leather Leather
Leather   Leather
Zbroj pro hlavu. Dává Half Armor.svgArmor.svg (efektivita: 0.30)
Kyrysy 8 Kuží nebo Zlatých cihel nebo Železných cihel nebo Diamantunebo Ohně  

Leather   Leather Grid layout Arrow (small).png Leather Tunic
Leather Leather Leather
Leather Leather Leather
Zbroj pro tělo. dává Armor.svgArmor.svgArmor.svgArmor.svg (efektivita: 0.50)
Nohavice 7 Kuží nebo Zlatých cihel nebo Železných cihel nebo Diamantunebo Ohně  

Leather Leather Leather Grid layout Arrow (small).png Leather Pants
Leather   Leather
Leather   Leather
Zbroj pro nohy. Dává Armor.svgArmor.svgArmor.svg (efektivita: 0.43)
Boty 4 Kuží nebo Zlatých cihel nebo Železných cihel nebo Diamantunebo Ohně  

      Grid layout Arrow (small).png Leather Boots
Leather   Leather
Leather   Leather
Zbroj pro chodidla. Dává Half Armor.svgArmor.svg (efektivita: 0.38)